Massage

r
 

 

Lymfmassage

Allt fler inser vikten av att optimera lymfsystemets funktion med hjälp av massage, bra kost, träning och återhämtning.

Lymfsystemet är ett av kroppens cirkulationssystem, som får alldeles för lite uppmärksamhet i relation till den viktiga roll det spelar för vår hälsa och livskvalitet. Det kallas därför ofta det ’bortglömda’ systemet. Ett fungerande lymfsystem ser bland annat till att kroppen kan försvara sig mot olika infektioner genom att avlägsna slaggprodukter och gifter.

Lymfmassagens främsta syfte är att hjälpa till att ’städa’ vår kropp genom att stimulera och öka på lymfsystemets hastighet. Kroppen kan då lättare transportera överskottsvätska och slaggprodukter från vävnader och ut i blodomloppet igen för att de där ska renas och slutligen transporteras ut ur kroppen via kroppsvätskor som urin och svett.

Lymfmassagen utförs primärt genom efflurage/strykningar och tryck i lymfflödets riktning mot de tätare ansamlingarna, lymfnoderna, som finns vid nyckelbenen, armhålorna, ljumskarna, käkvinklarna, bakom bröstbenet och längs de stora blodkärlen i buken. På så sätt ser man till att lymfan passerar förbi dessa lymfnoder som agerar som reningsfilter.

Stagnationer i lymfsystemet kan bero på en mängd olika saker, exempelvis ärrbildningar, skador och stress.

– Stagnationer leder till ansamlingar av slaggprodukter och det bildas fibroser som blir ömma, dessa arbetar man med under behandlingarna. Det är viktigt att få bort överskottsvätska för att den inte ska belasta vår kropp, våra muskler, leder och vår hud.
(Text om lymfmassage kommer från https://friskvardsmagasinet.axelsons.se)Välkommen att kontakta mig!
Annelie


TILLBAKA
 

Share |